Klimaatpark
Kerkendijk

Een project van Zonneparken Someren

Feiten

 • Gemeente Someren, Kerkendijk 117
 • Circa 10 ha
 • 13 MWp geïnstalleerd vermogen
 • 29.000 Zonnepanelen
 • Opgewekte stroom = verbruik ruim 3500 huishoudens
 • CO2-besparing per jaar = 5.083 ton

Het project

Zonnepark Kerkendijk

Dit project is opgestart in samenwerking met Joep Veldkamp

Door een klimaatpark te realiseren, ontstaat een nieuwe manier van kijken naar het gebruik van grond. Naast de zonnepanelen blijft ook ruimte voor groen. De eigenaar onderhoudt bijvoorbeeld nieuw aangelegde fruitboomgaarden en verzorgt de runderen die daar grazen. Dit is ook een impuls voor het Brabantse landschap: de hoogstamfruitbomen en oude rundveerassen zijn een mooi gezicht.

Dit is niet het enige voordeel dat het klimaatpark met zich meebrengt voor de regio. Bij het plaatsen van de zonnepanelen is een deel van de bodem van de locatie verlaagd, waardoor een waterberging ontstaat onder de panelen. Als gevolg hiervan hoeft het riool van Someren minder water te verwerken bij hevige regenval en is er minder kans op overstromingen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de inpassing van de zonnepanelen in het landschap, waardoor Brabant er weer een stukje mooier uitziet.

Naast het zonnepark ligt Theehuis Somerhuys, waar mensen kunnen genieten van een kop thee en even bij kunnen komen van een wandeling of fietstocht. Dit is ook meteen een mooie gelegenheid om wat informatie in te winnen over duurzame energie en het nabijgelegen zonnepark.

Tot slot komt er een buurttuin, waar ouderen samen kunnen komen om planten te verzorgen en elkaar gezelschap te houden.

Dit project laat zien dat een zonnepark niet alleen een functie vervult bij het opwekken van duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook bij waterberging. Door het realiseren van een zonnepark wordt grond goed benut.

Inrichting plangebied

Definitief inrichtingsplan zonnepark Kerkendijk.

Er is gestart met aanleg van de groenelementen

 • Bloem- en kruidenrijk grasland tussen panelen en onderhoudspaden.
 • Aanplant van inheemse laanbomen.
 • Aanplant van inheemse hoogstam fruitbomen.
 • Er komt een V-fruithaag bestaande uit voornamelijk peren en appels.
 • Bloemenweide.
 • Torenvalkenkast.

Voortgang project

Menu sluiten

Brand Zonnepark Lungendonk

Op Zonnepark Lungendonk in Lierop is op zondagmiddag 15 januari een kleine brand uitgebroken door kortsluiting in een schakelkast. De brandweer was snel aanwezig met twee blusvoertuigen. De situatie was binnen een paar uur onder controle.

Het was een verontrustend beeld, gele rookwolken trokken vervolgens de lucht in. De Veiligheidsregio liet al snel weten dat er geen gevaar was voor de omgeving. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de kleur van de rook logisch te verklaren. De samenstelling van die brandende materialen in de schakelkast zorgt voor de kleur van de rook. "Rook bevat altijd schadelijke stoffen", vertelt de woordvoerder. Het hangt dus af van hoevéél schadelijke stoffen er vrijkomen. Dat viel gelukkig op het zonnepark erg mee. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.

De herstelwerkzaamheden aan de schakelkast en de bekabeling gaan naar verwachting 1 maand duren. Helaas kan dit zonnepark in deze periode niet produceren, maar voordat de zon zijn werk weer gaat doen, verwachten wij volledig operationeel te zijn.