Klimaatpark
Heikantstraat

Een project van Zonneparken Someren

Feiten

 • Gemeente Someren, Heikantstraat 33 A
 • Circa 2,3 ha
 • 2,8 MWp geïnstalleerd vermogen
 • 6.700 Zonnepanelen
 • Opgewekte stroom = verbruik circa 800 huishoudens
 • CO2-besparing per jaar = 1.094,8 ton

Het project

Klimaatpark Heikantstraat

Het initiatief voor dit zonproject lag bij onszelf. In de gemeente Someren werd al langere tijd een stuk agrarische grond van circa 5,6 hectare te koop aangeboden. Wij vonden dit perceel grond geschikt voor het realiseren van een zonnestroominstallatie. Daarnaast zagen wij mooie kansen om, met de opbrengst van het zonproject, een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en natuurontwikkeling in dit gebied.

Van de 5,6 hectare grond bestond 0,8 hectare uit natuur ten tijde van de aankoop. Wij hebben 3 hectare grond gebruikt om het zonnepark te realiseren. Hierdoor kunnen 800 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Met de opbrengsten van dit project, hebben wij 1,8 hectare aan natuur toegevoegd. Door leefruimte te creëren voor dieren, hebben wij een impuls gegeven aan de biodiversiteit in de gemeente Someren.

Tijdens dit project hebben wij geleerd dat het als initiatiefnemer van zonprojecten erg belangrijk is om omwonenden in een vroeg stadium bij je plannen te betrekken. We hebben veel ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken met buren of andere belanghebbenden. Deze kennis zetten wij in bij toekomstige projecten, zodat we samen met omwonenden invulling geven aan het ontwerp en de financiering van een zonnepark.

Inrichting plangebied

Het zonnepark komt alleen op het gedeelte dat een agrarische waarde heeft.

De bestaande natuur - in 2013 vond een functieverandering van agrarisch naar natuur plaats - wordt 25 jaar in stand gehouden.

Onderstaande groenelementen worden aan de bestaande natuur toegevoegd:

  • Bloem- en kruidenrijk grasland tussen panelen en onderhoudspaden.
  • Bijenzone ingezaaid met meerjarig kruidenmengsel.
  • Bijenhotel.
  • Amfibieën poel.
  • Kruidenrijk grasland waarvan 3 groepjes struweel (wilg en vuilboom).
  • Struweelhaag (2.1 m hoog).

Voortgang project

Planning

Najaar 2021*
Start werkzaamheden

*de exacte datum volgt binnenkort.

Menu sluiten

Brand Zonnepark Lungendonk

Op Zonnepark Lungendonk in Lierop is op zondagmiddag 15 januari een kleine brand uitgebroken door kortsluiting in een schakelkast. De brandweer was snel aanwezig met twee blusvoertuigen. De situatie was binnen een paar uur onder controle.

Het was een verontrustend beeld, gele rookwolken trokken vervolgens de lucht in. De Veiligheidsregio liet al snel weten dat er geen gevaar was voor de omgeving. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is de kleur van de rook logisch te verklaren. De samenstelling van die brandende materialen in de schakelkast zorgt voor de kleur van de rook. "Rook bevat altijd schadelijke stoffen", vertelt de woordvoerder. Het hangt dus af van hoevéél schadelijke stoffen er vrijkomen. Dat viel gelukkig op het zonnepark erg mee. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.

De herstelwerkzaamheden aan de schakelkast en de bekabeling gaan naar verwachting 1 maand duren. Helaas kan dit zonnepark in deze periode niet produceren, maar voordat de zon zijn werk weer gaat doen, verwachten wij volledig operationeel te zijn.